Hvis en frivillig forsøger at tilgå sin billet og møder beskeden "Du skal være på et hold eller have vagter for at kunne få en billet" kan dette skyldes flere forskellige ting:

  1. Den frivillige er ikke på noget hold. For at en frivillig kan hente sin billet, skal vedkommende være på et hold. Dette er for at sikre at ingen kan være "faldet mellem to stole" og ikke have nogle arbejdsopgaver, men stadig få en billet.
  2. Den frivillige er på et hold, men har ingen vagter. Hvis der på holdet er oprettet en vagtplan (uanset om den er udgivet eller ej), skal den frivillige være tildelt vagter på planen for at kunne hente sin billet. Hvis der er åbent for vagt-valg skal den frivillige have opfyldt kravene til minimum antal vagter før at billetten kan hentes. OBS: Der kan både være minimumskrav til antal timer på vagtplanen OG på brugertypen!