Perioder kan skabe en del forvirring i systemet, hvis det ikke kommunikeres korrekt. Perioder kan bruges til at dele hold og medlemmer op mellem dem der f.eks. arbejder Før / Under / Efter dit event.

Hvis du ønsker at bruge "Perioder" til dit event kan du gøre det således: