Når dine brugere skal tilmelde sig, skal de udfylde alt det data du valgte i datafelterne. Du skal sørge for at lave et tilmeldings-flow, hvor du forklarer hvad du bruger informationen til, og vælger i hvilken rækkefølge de skal udfylde den.