Når du opretter et medlems datafelt har du mulighed for at vælge "Synlig for". Her indikerer du hvem der kan se (og redigere) i feltet på det enkelte medlem. En administrator vil ALTID have mulighed for at se alle felter, uanset synligheden der er valgt.

OBS: I henhold til EU's persondataforordning (GDPR) har en person altid ret til at få udleveret alt data man har registreret på en person. Derfor vil det enkelte medlem have juridisk ret til at få udleveret data der er skrevet i et felt som ellers ikke er synligt for medlemmet i systemet.

OBS: Hvis medlemmet selv skal kunne udfylde feltet undervejs i tilmeldingen, skal medlemmet have mulighed for at se feltet.

De enkelte muligheder er forklaret herunder:

  • Alle: Alle personer der har mulighed for at se personens profil. Dvs. alle holdledere og opefter i systemet. Andre frivillige vil ikke kunne se denne persons profil.
  • Medlemmet selv: Kun medlemmet (og administratorer) vil kunne se dette felt.
  • Medlemmet selv + medlemmets holdledere: Medlemmet selv + medlemmets holdlerede, medlemmets områdeledere og administratorer vil kunne se feltet. Andre holdledere og områdeledere vil ikke kunne se dette felt.
  • Medlemmet selv + medlemmets områdeledere: Medlemmet selv +  medlemmets områdeledere og administratorer vil kunne se feltet. Medlemmets holdledere vil IKKE kunne se feltet.
  • Medlemmets holdledere: Kun personer der er holdledere eller områdeleder (og administratorer) for det konkrete medlem vil kunne se feltet. Medlemmet selv vil IKKE kunne se feltet. 
  • Medlemmets områdeledere: Kun personer der er områdeleder (og administratorer) for det konkrete medlem vil kunne se feltet. Medlemmet selv vil IKKE kunne se feltet. 
  • Administratorer: Kun administratorer kan se og redigere dette felt.